Telemetrix Gateway

/Telemetrix Gateway

Telemetrix Gateway

TeleMetriX Gateway, mobil şebeke kullanımı söz konusu olduğunda, sahanın merkezle, problemsiz, hatasız ve kesintisiz haberleşmesini sağlar. TeleMetriX Gateway’in sisteme kazandırdığı üstünlükler:

• Tam GSM/GPRS/EDGE operatörü desteği,
• Statik ve dinamik IP’li haberleşme desteği,
• TCP/IP Server ve Client modlarında transparan haberleşme desteği,
• OBIS kod yapısına uygun bir biçimde yerel olarak veri okuma ve merkeze aktarma,
• GPRS’ten kopmadan GSM aramalarını cevaplama ve GSM üzerinden veri transferi kabiliyeti (Servis sağlayıcıdan veya doluluktan kaynaklanan GPRS problemleri yaşandığında ihtiyaç duyulur),
• Seri port, GSM bağlantısı, GPRS bağlantısı veya SMS aracılığı ile uzaktan konfigürasyon,
• Veri transferi ve uzaktan konfigürasyon için ayrı ayrı şifreli erişim ve tam güvenlik,
• Okuma sırasında port parametrelerine uzaktan online olarak hükmedebilme,
• Tek bir terminal üzerinden farklı haberleşme parametreleri kullanan cihazların okunabilmesi,
• Uzaktan hızlı ve güvenli firmware ve yazılım güncelleme,
• Entegre GSM/GPRS TCP/IP Stack ve RS232, RS485, GPIO, Pulse Counter vb gibi zengin arayüzleri sayesinde enerji sektörünün her alanında her türlü sayaç, analizör ve röleyle kullanım,
• Donma problemlerine karşı hardware watchdog sayesinde kesintisiz bağlantı.

İletişim