Sistem odalarının sıkıntısız çalışabilmesi için, oda sıcaklıklarının takip edilerek standart sıcaklık değerleri aralığında olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda müdahale edilmesi çok önemlidir. Sıcaklık ve nem gibi çevresel unsurlar, çoğu zaman sistem odalarındaki donanımların hata vermesine sebep olmaktadır.  Bu sebeple sürekli olarak sistem odasının parametrelerini takip eden bir sisteme ihtiyaç vardır. Sistem odası parametrelerinin sadece takip edilmesi de yeterli olmamaktadır. İdeal olan, sistem odasını takip eden sistemin devreye girerek ek klimaları ya da fanları devreye sokması, saptanan durumlarda sistem odasından sorumlu personele E-posta ya da SMS şeklinde uyarının gitmesidir. Bu sayede hataya neden olan teknik arıza en kısa zamanda tespit edilerek, etkin ve hızlı tedbir alınır. Gözcü Sistem Odası ile şu parametreler uzaktan takip edilebilmekte, gerektiğinde sistem odasına ani müdahele edilebilmektedir;

  • Sıcaklık
  • Nem
  • Duman
  • Kapı Kontağı
  • Su baskını
  • Voltaj Dalgalanması

Gözcü ile network altyapısının düzensizlik ve hatalarını da izlemek mümkündür.http://www.activexperts.com ile entegre çalışarak LAN- ve WAN sunucularınızın, iş istasyonlarınızın ve IP cihazlarınızı pek çok cepheden izler. Burada amaç, otomatik olarak problem ve hataları saptama ve düzeltme yoluna giderek sunucu ve uygulamalarınızın güvenilirliğini artırmaktır. Uygulama pek çok kontrolü beraberinde getirir: CPU, Disks, DNS, Olay Logları, MS Exchange, Dosya ve Klasörler, FTP alanları, HTTP/HTTPS, IMAP4, Hafıza kullanımı, MS SQL, NNTP, Novell NDS, NTDS (NT4 DS), NTP, ODBC, Oracle, Yazıcılar, Prosesler, SMTP/POP3, SNMP, TCP/UDP portları, Kullanıcı/gruplar, UNIX Kodları (RSH), VBScript, WMI.

İletişim