Bilimsel araştırmalar M2M teknolojisiyle desteklenerek real-time verilerle araştırma kalitesi artırılabilir. Bu sayede sismoloji, mineroloji ve jeoloji gibi pek çok araştırma dalında gereken bilgilere erişim her an mümkün olacak, araştırma kurumlarının işleri kolaylaşacaktır. Gözcü Deprem, Tübitak için depremin erken tahmini çalışmalarını desteklemek üzere geliştirilmiş deprem veri aktarım sistemidir. Önceleri araştırmacıların bizzat gidip hafıza kartlarını sahadan toplamaları sureti ile yapılan çalışmalar, bu altyapı sayesinde neredeyse kampüs içinde gerçekleştirilebilen bir laboratuar deneyi haline gelmiş, elde edilen bilginin anlık olması sağlanmış ve yer kabuğundaki bir sonraki kırılma noktasının çabuk analiz edilmesinin önünü açmıştır. Gözcü Deprem;

    • Tektonik hareketleri takip etmek üzere, sahada kullanılan Trimble 4000 ve Trimble 5700 serisi GPS cihazları tarafından kaydedilen ölçüm verilerini otomatik olarak merkeze aktarır.
    • Radon gazını takip etmek üzere, sahada kullanılan AlphaMeter 611 tipi Radon ölçüm cihazları tarafından kaydedilen ölçüm verilerini otomatik olarak merkeze aktarır.
    • Su kaynaklarını takip etmek üzere, sahada kullanılan Orion Star serisi su analiz cihazları tarafından oluşturulan analiz verilerini otomatik olarak merkeze aktarır.
    • Sistemdeki GPRS/EDGE telemetri cihazları sahadaki tüm cihazlarla GPRS/EDGE üzerinden transparan olarak da haberleşmeyi mümkün kılar.
    • Basında Gözcü Deprem Veri Aktarım Sistemi Başarı Hikayesi – Tübitak Deprem Erken Uyarı Projesi